Word lid van onze linkedin groep:

Bij alle activiteiten, besluiten en uitingen staan de volgende kernwaarden voorop:

Leerlinggericht Waar we het voor doen, alle keuzes en afwegingen moeten het belang van de leerling centraal zetten ondersteunen.
Koersvast Het concept dat ons bindt als eindpunt voor ogen blijven houden, dit is waar we voor gaan.
Verbindend Steeds het belang blijven zien en actief werken aan het zoeken van verbindingen, binnen de eigen school, met andere scholen in het netwerk en met anderen buiten het netwerk.
Reeel Eerlijk blijven over de uitdaging die we op ons hebben genomen en hoe lastig deze soms is.
Divers Uitgaan van de verschillen en deze vieren, zowel voor de leerlingen als voor de samenwerking binnen het netwerk
Vormend Voor de leerling niet alleen kennisontwikkeling bieden, maar ook persoonlijke ontplooiing en vorming een grote plek in het onderwijs geven