Word lid van onze linkedin groep:

Het invoeren van gepersonaliseerd leren betekent een grote verandering voor een school en is een taaie opgave. De verandering hangt met zo veel elementen samen, dat een stapsgewijze aanpak en leren van de ervaringen belangrijk is.

Voor het schoolmanagement van de scholen die de stap hebben gezet om dit in de praktijk te brengen, is het dan ook van groot belang om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de andere scholen die het netwerk Zo.Leer.Ik! vormen delen zij ervaringen, steunen zij elkaar en ontwikkelen ze samen die instrumenten die voor iedere school van toegevoegde waarde is.

001-netwerkgroep.jpg