Word lid van onze linkedin groep:

Zo.Leer.Ik! is een netwerk van Nederlandse VO-scholen die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs te personaliseren. Geïnspireerd door het Zweedse Kunskapsskolan, aangevuld met inzichten specifiek voor de unieke Nederlandse context, hanteren de Zo.Leer.Ik! scholen twaalf bouwstenen om gepersonaliseerd onderwijs te kunnen bieden.

De bouwstenen en het netwerk van scholen zijn nauw en onlosmakelijk verbonden. De bouwstenen vormen de basis voor de samenwerking: alle betrokken scholen onderschrijven de uitgangspunten en het belang van implementatie van alle bouwstenen. Pas als alle bouwstenen zijn gerealiseerd, is er sprake van volledig gepersonaliseerd onderwijs. Het netwerk is hier een belangrijke faciliterende factor in. Alle scholen zien het belang van het zoeken naar overeenkomsten in ontwikkeling, zodat ze gezamenlijk de markt van aanbieders kunnen uitdagen, kennis kunnen delen en onderzoek naar rendement kunnen doen. Ook geeft dit de mogelijkheid om gezamenlijk invloed uitoefenen op de sectorale en landelijke innovatie-agenda's.

De ambitie van het netwerk past binnen de overkoepelende term gepersonaliseerd leren en wordt samengevat in het doel:

‘Iedere leerling neemt zelf de regie over zijn of haar leerproces, omdat de school hem of haar eigenaarschap durft te geven.’