Word lid van onze linkedin groep:

Zo.Leer.Ik! is een netwerk van Nederlandse VO-scholen die werk maken van gepersonaliseerd onderwijs. We vinden elkaar in de wens om de leerling meer regie te geven over zijn leerproces. Onze visie op onderwijs is wat ons bindt en daar verbinden wij ons aan. 

Wij zetten samen, stapsgewijs en toegewijd de stappen die nodig zijn om gepersonaliseerd onderwijs in te voeren op onze scholen op basis van de twaalf Zo.Leer.Ik! bouwstenen.

De bouwstenen en het netwerk van scholen zijn nauw en onlosmakelijk verbonden. De bouwstenen vormen de basis voor de samenwerking: alle betrokken scholen onderschrijven de uitgangspunten en het belang van implementatie van alle bouwstenen. Pas als alle bouwstenen zijn gerealiseerd, is er sprake van volledig gepersonaliseerd onderwijs. Het netwerk is hier een belangrijke faciliterende factor in. Alle scholen zien het belang van het zoeken naar overeenkomsten in ontwikkeling, zodat ze gezamenlijk de markt van aanbieders kunnen uitdagen, kennis kunnen delen en onderzoek naar rendement kunnen doen. Ook geeft dit de mogelijkheid om gezamenlijk invloed uitoefenen op de sectorale en landelijke innovatie-agenda's.

De ambitie van het netwerk past binnen de overkoepelende term gepersonaliseerd leren en wordt samengevat in het doel:

‘Iedere leerling neemt zelf de regie over zijn of haar leerproces, omdat de school hem of haar eigenaarschap durft te geven.’