Word lid van onze linkedin groep:

Om het toekomstbeeld van Zo.Leer.Ik! goed weer te geven, is gekozen deze te beschrijven in een visievierluik (afgeleid van ‘Kus de visie wakker’, adviesbureau &samhoud, 2007). Het visievierluik voor Zo.Leer.Ik! ziet er als volgt uit:

visievierluik.jpg

 

De ambitie van Zo.Leer.Ik! past binnen de overkoepelende term gepersonaliseerd leren en wordt samengevat in dit doel:

‘Iedere leerling neemt zelf de regie over zijn of haar leerproces, omdat de school hem of haar eigenaarschap durft te geven.’

Het is onze bedoeling om ons onderwijs zo in te richten dat de leerling leert om zijn eigen ontwikkeling te sturen. De Zo.Leer.Ik! scholen hanteren daarvoor een aanpak waarbij de twaalf bouwstenen op samenhangende wijze in de school tot ontwikkeling worden gebracht. Iedere school geeft hier invulling aan op een manier en in een tempo dat past bij de eigen schoolontwikkeling.  

De kracht van ons netwerk ligt in de volgende kernkwaliteiten:

  • Wij leren van en met elkaar: samen weten we meer dan alleen!
  • Wij ontwikkelen samen: vele handen maken licht werk!
  • Wij zoeken en geven inspiratie: aan anderen en van anderen!

De scholen in ons netwerk sturen hun eigen ontwikkeling en dragen bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van het netwerk in onderzoeks- en ontwikkelgroepen. Zowel schoolleiders als docenten die een actieve rol spelen in de invoering van gepersonaliseerd leren nemen hier aan deel. De resultaten van hun werk worden gedeeld tijdens netwerkdagen en vormen daarmee een bron van inspiratie voor de rest van het netwerk. 

Hoger doel:
Van ons als netwerk, bestaansgrond, essentie van het netwerk: Samen, stapsgewijs en toegewijd gaan wij gepersonaliseerd leren voor elkaar krijgen.

Gewaagd doel:
Ultieme droom die ons inspireert, wat ons bindt, waar we het voor doen: Iedere leerling neemt zelf de regie over zijn of haar leerproces, omdat de school hem of haar eigenaarschap durft te geven.

Kernwaarden
Onze diepgewortelde overtuigingen, wat we goed of wenselijk vinden:

  • Leerlinggericht
  • Vormend
  • Koersvast
  • Verbindend
  • Reëel
  • Divers

De kernkwaliteiten en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop Zo.Leer.Ik! haar doelen willen bereiken. Deze onderdelen zijn afgeleid van de behoefte om te zorgen dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op zo’n manier dat zij vanaf jongs af aan gewend raken aan dat ze zelf de regie nemen en houden over hun ontwikkeling, zowel wat betreft educatie als wat betreft hun persoonlijke ontplooiing.