Word lid van onze linkedin groep:

Met het onderwijsconcept Zo.Leer.Ik! willen we bereiken dat:

  • Leerlingen gemotiveerd zijn om hun grenzen op te rekken en meer te leren dan ze voorheen dachten dat mogelijk was;
  • De school een stimulerende ontmoetingsplaats is waar de leerling ongehinderd en met veel variatie kan leren;
  • Dit leren op veel manieren wordt vormgegeven: individueel en samen met anderen, in afwisselende onderwijsvormen, met rijk materiaal en in een omgeving waar de behoeftes van de leerling uitgangspunt zijn voor het faciliteren van het continue proces van leren;
  • Ouders en school gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om het talent van leerlingen maximaal te faciliteren door hen de regie te geven over hun eigen leerproces;
  • Leraren hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen maximaal in kunnen zetten;
  • Er een kanteling plaatsvindt van reproductie van kennis naar kennisontwikkeling.

wie-zijn-wij.jpg