Word lid van onze linkedin groep:

Stuurgroep

Naast de brede groep van betrokkenen binnen het netwerk is een stuurgroep actief die het voortouw neemt in de samenstelling van de agenda van activiteiten, fungeert als opdrachtgever naar de projectleiding en de werkgroepen die de structurele activiteiten verzorgen en die regelmatig bij elkaar komt.

De stuurgroep treedt op als een ‘primus inter pares’: de besluitvorming is gebaseerd op consensus en de stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid om zich te blijven verdiepen in de wensen van de brede groep, opdat zij deze wensen mee kan nemen in haar besluitvorming. Indien voor een besluit geen consensus binnen de stuurgroep bereikt kan worden, zal het besluit worden voorgelegd aan de brede groep. De stuurgroep communiceert actief haar besluiten naar de brede groep en rapporteert regelmatig (ondersteund door de projectleiding) over de stand van zaken.002-stuurgroep-nl.jpgVan links naar rechts: Sufayil Dönmez (Locatiedirecteur Lumion), Rob Feenstra (Locatiedirecteur Kennemer College), Edward Elenga (Directeur Mariëndael), Annick Dezitter (Rector Da Vinci College), Astrid Buijs (Rector Picasso Lyceum), Wim Kokx (Directeur-Bestuurder OSVS).

Projectleiding

Overall is de behoefte aan een projectleider die de activiteiten van de verschillende structurele en incidentele activiteiten bij elkaar houdt en coördineert op hoofdlijnen, de organisatie van bijeenkomsten coördineert, meedenkt op strategisch en tactisch niveau waar het netwerkzaken betreft en de onderlinge kennisdeling stimuleert.

Bestuurders

De bestuurders van de scholen willen graag structureel betrokken zijn bij Zo.Leer.Ik!. Dit stimuleert het commitment en kan bijdragen aan kracht op sectoraal of landelijk niveau voor die veranderingen die raken aan de fundamenten van het onderwijssysteem. De bestuurders worden om het jaar uitgenodigd om samen te komen binnen het Zo.Leer.Ik! verband om de stand van zaken te delen, elkaar te informeren over actuele ontwikkeling en met elkaar af te bespreken en te delen op welke thema’s zij op sectoraal of landelijk niveau invloed uit willen of kunnen oefenen.