Word lid van onze linkedin groep:

Gepersonaliseerd leren is een containerbegrip. Vraag tien mensen wat ze eronder verstaan en je krijgt tien verschillende antwoorden en toekomstbeelden. Veel scholen zoeken naar manieren om hun leerlingen optimaal de gelegenheid te geven zoveel mogelijk te leren. In de huidige organisatie van de meeste scholen is het moeilijk om recht te doen aan verschillen in leertempo en manieren van leren. Om ieders talenten optimaal te benutten is het noodzakelijk na te denken op welke wijze dit het meest effectief kan.

Dat de leerling zelf hierbij centraal staat, is evident. Maar ook makkelijker gezegd dan gedaan. De Zo.Leer.Ik! scholen hebben in nauwe samenwerking bouwstenen ontwikkeld die gepersonaliseerd onderwijs werkelijk uitvoerbaar maken. Het verschilt per school in welk tempo elke bouwsteen wordt doorgevoerd. Het concept Zo.Leer.Ik! zet het talent en de zelfregie van leerlingen voorop en combineert dit met hoge leeropbrengsten en het efficiënt benutten van onderwijstijd. Leerlingen krijgen een school waarin zij léren leren, waar ze dagelijks worden gestimuleerd om te presteren, waar ze zich als persoon kunnen ontplooien en waarin verschillen tussen mensen uitgangspunt zijn in plaats van een hindernis.

wat-zijn-wij.jpg