Word lid van onze linkedin groep:

De volgende kernkwaliteiten zijn van groot belang om de gestelde doelen te bereiken:

  • De scholen van Zo.Leer.Ik! leren met en van elkaar: twintig weten meer dan één
  • De scholen van Zo.Leer.Ik! ontwikkelen samen: vele handen maken licht werk
  • De scholen van Zo.Leer.Ik! zoeken en geven inspiratie: aan anderen en van anderen

 

De aanleiding om het netwerk te vormen ligt in deze kernwaarde. Samen weet je meer dan alleen. Omdat het netwerk zo divers is, is er altijd wel een school te vinden die net iets verder is dan jij op een bepaald vlak of een school die met dezelfde vraag zit. Het doel is om op dit vlak onderling meer te doen en te bereiken.

Dit bereiken we door een jaarplan op te stellen en vier keer per jaar een dag bij elkaar te komen als netwerk. Zie hier het jaarplan voor schooljaar 2018-2019 en de data voor de bijeenkomst in schooljaar 2018-2019.

Het programma van een netwerkdag is op te splitsen in een plenair deel en een deel waar we in subgroepen aan de slag gaan:

  • Insteek van het plenaire deel is inspiratie bieden en op hoofdlijnen stilstaan bij het jaarplan en de ambitie voor volgend schooljaar
  • Insteek van subgroepen is met elkaar aan de slag in korte workshops over de activiteiten uit het jaarplan, zowel de structurele als de incidentele
  • Het inzicht in elkaars speerpunten wordt gebruikt worden om vooraf elkaar op de hoogte te stellen waar een ieder nu staat en om inzicht te geven wie met dezelfde dingen aan de slag gaan komend schooljaar, dit maakt het makkelijker om elkaar te vinden.

006-voorbeeld-workshop2.jpg

Omdat iedere school in het netwerk dezelfde ambitie waar wil maken, ligt hier een goede kans om niet alleen kennis met elkaar te delen, maar ook daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. Dit gaat verder dan af-en-toe bij elkaar komen of het delen van kennis, de nadruk ligt op het ontwikkelen van instrumenten of nieuwe kennis door onderzoek, die iedere school direct in de eigen situatie in kan zetten. Het doel is om met vele handen licht werk te maken en de kosten voor ontwikkeling te delen.

Voorbeelden:

Waar de voorgaande kernkwaliteiten meer gaan over de interne samenwerking binnen het netwerk, is deze kernkwaliteit meer naar buiten gericht. Doel is hier om het eigen netwerk te inspireren met door experts naar binnen te brengen, maar ook om de buitenwereld te inspireren door de verhalen van het netwerk naar buiten te brengen.

Voorbeelden: