Word lid van onze linkedin groep:

Om het toekomstbeeld van Zo.Leer.Ik! goed weer te geven, is gekozen deze te beschrijven in een visievierluik (afgeleid van ‘Kus de visie wakker’, adviesbureau &samhoud, 2007). Het visievierluik voor Zo.Leer.Ik! ziet er als volgt uit:

visievierluik.jpg

Hoger doel:
Van ons als netwerk, bestaansgrond, essentie van het netwerk: Samen, stapsgewijs en toegewijd gaan wij gepersonaliseerd leren voor elkaar krijgen.

Gewaagd doel:
Ultieme droom die ons inspireert, wat ons bindt, waar we het voor doen: Iedere leerling neemt zelf de regie over zijn of haar leerproces, omdat de school hem of haar eigenaarschap durft te geven.

Kernwaarden
Onze diepgewortelde overtuigingen, wat we goed of wenselijk vinden:

  • Leerlinggericht
  • Vormend
  • Koersvast
  • Verbindend
  • Reëel
  • Divers

Kernkwaliteiten
Waar blinken wij in uit, wat zijn onze sterktes, onze passie, ons succes:

  • Met en van elkaar leren
  • Samen ontwikkelen
  • In- en extern inspireren

De kernkwaliteiten en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop Zo.Leer.Ik! haar doelen willen bereiken. Deze onderdelen zijn afgeleid van de behoefte om te zorgen dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op zo’n manier dat zij vanaf jongs af aan gewend raken aan dat ze zelf de regie nemen en houden over hun ontwikkeling, zowel wat betreft educatie als wat betreft hun persoonlijke ontplooiing.